Back to All Events

Moscow—Bolshoi

  • Pokrovsky Stage 17 Nikolskaya Street Moskva, 109012 Russian Federation (map)

A. TCHAIKOVSKY One Day in the Life of Ivan Denisovich
Bolshoi Opera
Ignat Solzhenitsyn, conductor
Music Director: Ignat Solzhenitsyn
Stage Director: Georgi Isaakyan
Design: Alexei Votyakov
Lighting Design: Ayvar Salikhov
Chorus Masters: Alexander Rybnov, Pavel Suschkov

Earlier Event: November 8
Music@Menlo
Later Event: December 6
Moscow—Bolshoi